پنتاکس دوربین جدید خود بنام *ist DL را معرفی نموده است. این دوربین جدید اساسا همان *ist DS است که تعدادی از مشخصات آن تغییر نموده و بخشی از تواناییهای آن کاهش داده شده است. به نظر می رسد پنتاکس با ارائه این دوربین که احتمالا ارزان تراز سایر SLR های سطح پایین بازار خواهد بود، باعث پایین آمدن قیمت سایر SLR های ارزان قیمت خواهد شد. فرقهای اصلی بین این دو مدل عبارتست از: حساسیت ISO خودکار، حذف فوکوس خودکار ۱۱ نقطه‌ای، منظره یاب آینه‌ای با بزرگنمایی کمتر و یک مانیتور LCD بزرگتر.