بر اساس خبری که در فاکس نیوز منتشر شده، بخاطر همه گیر شدن عکاسی دیجیتال و شواهد دال بر بازار آینده دیجیتال، کداک تصمیم گرفته است که تولید کاغذهای عکاسی سیاه و سفید خود را که بیش از یک قرن ادامه داشته، متوقف نماید. تقاضا برای این نوع کاغذ که مخصوص چاپ فیلم‌های سیاه و سفید است و بیشتر توسط عکاسان هنری استفاده می شود، سالانه ۲۵ درصد کاهش داشته است. تصمیم مبنی بر توقف تولید کاغذ سیاه و سفید به معنی بسته شدن کارخانه تولید کننده آن در برزیل است و به این شرکت در تحقق برنامه خود مبنی بر کاهش ۱۵۰۰۰ نفر از پرسنل تا سال ۲۰۰۷ کمک می کند.