راه اندازی سایت مبتدیان SLR
کانن امروز یک سایت آموزشی را بنام ( از دوربینهای دیجیتال SLR لذت ببرید) راه اندازی نموده است. این سایت به ۵ بخش تقسیم شده و محدود ه وسیعی از مطالب آموزشی را که همه چیز را از آشنایی با دوربین تا انتخاب نورسنجی درست، کادر بندی خلاقانه‌تر عکس و حتی چاپ در بر میگیرد. هر چند این سایت دقیقا بر اساس دوربین‌های SLR کانن تنظیم شده است، ولی بیشتر مطالب برای دوربینهای دیگر نیز قابل استفاده است.
لینک سایت آموزشی کانن