Addonis مبدل Serial ATA به Compact flash را ارائه نموده است که میتوان آنرا سریعترین کارتخوان CF‌ نامید. با این مبدل در هر کامپیوتری که مجهز به رابط SATA باشد، میتوان اطلاعات کارتهای CF نوع I و II‌و نیز میکرودرایو IBM را خواند. boot سیستم از روی CF متصل به آن و نیز امکان تـعویض CF بدون خاموش کردن سیستم، از دیگر مشخصات آن است.