فروش دوربینهای دیجیتال SLR در حال افزایش است و تقریبا در دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ دوبرابر شده است. فروش این دوربین ها از ۲۷۷۷۹۶ عد از سال ۲۰۰۳ به ۵۷۸۰۰۰ عدد در سال ۲۰۰۴ رسیده و به نظر می رسد با توجه به فروش ۲۰۰۰۰۰ دستگاه تا ماه اوریل امسال، این رکورد باز هم شکسته شود. بر اساس آمارگیری انجام شده در PMA، حدود ۶۰ درصد دارندگان DSLR مرد بوده و با متوسط سنی ۴۲ سال، دارای سنی بیشتر از استفاده کنندگان از دوربین‌های کامپکت می باشند، ولی از استفاده کنندگان دوربینهای ۳۵ م.م. فیلمی که متوسط سنی اشان ۵۲ سال است جوانترند.