سیگما سری جدید EX DG از فیلترهای مولتی کوتینگ خود را برای استفاده خاص دوربینهای دیجیتال معرفی نمود. این فیلترها در انواع UV‌ ، Wide Circular PL‌ و Circular PL‌ و در اندازه های مختلف تولید شده اند.