همانطور که تا به حال متوجه شدید همزمان با برگزاری نمایشگاه فتوکینا و گزارش‌های روزانه سایت عکاسی از این نمایشگاه تغییراتی در صفحه اول سایت ایجاد شده است. و خبرهای روزانه سایت جای خود را به گزارش‌های مستقیم از نمایشگاه فتوکینا داده است. برای دنبال کردن اخبار نمایشگاه‌ها و مسابقات عکاسی و سایر خبرها به بخش خبر سایت عکاسی مراجعه کنید. دسترسی به این بخش از صفحه اول سایت در ادامه گزارش‌های فتوکینا است.