image002.gif

شرکت Calibr8 که مرکز آن در مونیخ و از پیشتازان مدیریت رنگ حرفه ای است، در فتوکینا امسال نرم افزار جدید خود بنام ColorCruiser Professional 2.0 را عرضه کرد. این نرم افزار علاوه بر تواناییهای صنعتی نظیر ایجاد پروفایلهای خروجی و ورودی برای دستگاههای مختلف و روندکاری RAW، قادر به کالیبره کردن داده‌های خروجی RAW از دوربینهای دیجیتال به همراه یک بخش ویژه برای تحلیل مدیاهای مختلف است. این نرم افزار در دو نسخه مخصوص ارائه می شود. ColorCruiser Photostudio برای ایجاد پروفایل برای دوربین، روند کاری RAW و ایجاد پروفایل RGB برای پرینتر و نسخه ColorCruiser Printstudio برای کالیبره کردن اسکنرهای دیجیتال و پرینترهای CMYK شامل دستگاه دستگاه اتصال پشتیبانی پروفایل و تحلیل مدیا.