ناصر دروازه، مدیر عامل تازه منصوب شده کانن امارات، عمیقاً معتقد است که این سرمایه‌گذاری مشترک، خدمات تجاری ارائه شده توسط کانن در کل بازار امارات متحده عربی را به مرزهای جدید سوق خواهد داد.
مدیرعامل کانن امارات ادامه داد: کانن امارات این نوید را می‌دهد که پا به پای افزایش انتظارات مشتریان برای ارائه راهکارهای تجاری و تکنولوژی پیشرفته، حرکت کرده و این امکانات را در دسترس آن‌ها قرار دهد.