شیخ سلطان س. القاسمی، مدیر عامل GIBCA، علاقه و تمایل خود را در زمینه برقراری اینگونه روابط جدید اعلام کرد. او می‌گوید: بعنوان شریک کانن، ما خود را به ارائه راهکارهای تجاری این شرکت به مشتریان و همچنین آن‌گونه خدمات عالی پیش و پس از فروش که از یک شرکت در کلاس جهانی مثل کانن انتظار می‌رود، متعهد می‌دانیم. هدف نهایی ما کسب رهبری بازار و جلب رضایتمندی مشتریان است.