Sd14-sigma.gif
Sigma نسخه جدید نرم افزار داخلی۱٫۰۴ برای SD14 را روانه بازار کرد. ۱٫۰۴ مکث ثابت شدن تصویر در دوربین را کاهش داده و خروجی ویدئو را بهبود بخشیده است، همچنین شماره گر عکس های باقی مانده را اصلاح می کند. یرای دارندگان Intel که OS10.4.9 دارند، کامپیوتر وقتی به دوربین متصل می شود آن را به عنوان Removable Disk می شناسد.