kodak_newlogo.gif


کداک از دو شرکت پاناسونک و JVC درباره تعدی به حقوق خود شکایت کرد. این شکایت درباره نپرداختن حق اختراع کداک در فشرده کردن حجم و نحوه نگهداری عکس، قابلیت انتخاب اندازه عکس و ثبت رنگ عکس می باشد.
این شکایت بیشتر متوجه پاناسونیک و زیرمجموعه هایش است.
نکته جالب این که سونی هم از ژانویه به دلیل مشابهی متهم است.