Ricoh-GX100.gif


Ricoh نرم افزار داخلی دوربین ۱.۱.۶ را برای دوربین GX100 روانه بازار کرد.مهم ترین کاربرد این نرم افزار بهبود عکس در زمانی است که از فلاش در نور قوی استفاده می کنیم. این نرم افزار تمام تغییرات نرمافزارهای قبلی را نیز در خود دارد.