EF_S-18-55.gif


Canon دو لنز جدید EF-S خود را برای دوربین های دیجیتال معرفی کرد.این دو لنز هم اندازه و هم وزن که هر دو دارای لرزه گیر هستند می توانند
۴۰۰-۲۸ میلیمتر برابر ۱۴.۳X را روی دوربین های دیجیتال پوشش دهند. لنز ۵۵-۱۸ با دیافراگم ۵.۶-۳.۵ دارای ۱۱ عدسی در ۹ گروه که یک عدسی کروی آن برای گرفتن گوشه های تصویر است و لنز ۲۵۰-۵۵ با دیافراگم
۵.۶-۴ وعدسی UD- که جلوی انحرافات رنگی و کنتراست بیش اندازه را می گیرد- است.