casio.gif


کاسیو مسابقه ای را برای کارگردان های تازه کار برگزار
می کند. این کارگردان ها می توانند فیلم های کوتاه خود را که در مورد ورزش، بازی ها یا حتی خانه های قدیمی ساخته شده اند برای شرکت در این مسابقه بفرستند. این فیلم های کوتاه حداکثر می توانند دو دقیقه باشند و برنده مسابقه مبلغ سه هزار دلار کارت خرید و همچنین دوربین Exilim EX-V8 همراه کارت ۴ گیگا بایتی SD هدیه دریافت می کند.فرصت شرکت در این مسابقه تا ۳۱ دسامبر امسال می باشد.