ShowLetter.gif


شاید در نظر اول عکاسی از آسمان شب و فضا کاری پیچیده و با امکانات ویژه به نظر آید ولی کتاب”عکاسی دیجیتال نجومی: راهنمایی برای عکاسی از کیهان” قدم به قدم عکاسی در شب آموزش داده شده است تا همگان از عکاسی آسمان شب لذت ببرند. در این کتاب نحوه زوم و فوکوس از آسمان شب، زمان مناسب برای عکاسی از آسمان، چگونگی عکاسی در قالب RAW و نحوه عکاسی از خورشید، ستارگان و ماه توسط دوربین های DSLR آموزش داده شده است. نویسنده این کتاب Stefan Seip عکاسی آلمانی است.