OLYMPUS.gif

اولیمپوس نرم افزار داخلی دوربین جدید خود را ارائه کرد. این نرم افزار برای استفاده از لنزZuiko Digital ED 12-60mm f/2.8-4.0 SWD- که در اکتبر ۲۰۰۷ معرفی کرده بود- است و فوکوس خودکار دوربین در زمان عکاسی پی در پی از سوژه های با فاصله دور را بهبود می بخشد.