در هفته ای که گذشت شاهد فعالت گسترده تمام شرکت های تولیدات مربوط به عکاسی بودیم. دو هفته بعد از نمایشگاه CES که آخرین محصولات الکترونیک سال در آن عرضه شد، بزرگترین نمایشگاه سال دوربین در لاس وگاس (PMA) آغاز خواهد شد. این نمایشگاه دو روز ادامه خواهد داشت و بسیاری از شرکت ها آخرین دستاوردهای خود را در آن عرضه خواهند کرد. از جمله ۷D کانن و K 20D پنتاکس. شایعات در مورد لنز های مختلف زایس برای سونی و نیکون نیز شنیده شده است ولی جزئیات آن اعلام نشده است. دوربین های Compact و محصولات مربوط به عکس مانند قاب عکس دیجیتال و GPRS عکس نیز در این نمایشگاه جایگاه ویژه ای دارند.