xcavator.gif


Cognisign سایت xcavator.net که در زمینه فروش و جستجوی اینترنتی عکس فعالیت می‌کند را رونمایی کرد. این سایت با استفاده از عکس های شش سایت دیگر، با دارا بودن ۶ میلیون عکس کار خود را آغاز کرد و در اوایل امسال با استفاده از سایت های دیگر این رقم به ۱۰ میلیون عکس خواهد رسید. از ویژگی های این سایت سه نوع جستجو در آن است. ۱- جستجوی کلید واژه ۲- جستجو بر اساس مشابهت های تصویری با عکسی که شما به آن معرفی می کنید۳- جستجو بر اساس رنگ عکس