18-200.gif

تامرون سه لنز جدید خود برای دوربین های نیکون را معرفی کرد. لنز 200- 18 میلیمتر با دیافراگم 6.3- 3.5 با 15 عدسی در 13 گروه، لنز 50-17 میلیمتربا دیافراگم 2.8 ودارای 16 عدسی در 13 گروه، لنز 300- 70 میلیمتر با دیافراگم 5.6-4 و13 عدسی در 9 گروه و دارای امکان عکاسی ماکرو. این سه لنز مناسب برای D40X,D40 و D60 هستند و فوکوس خودکار را روی این بدنه ها انجام می دهند