18-200.gif

تامرون سه لنز جدید خود برای دوربین های نیکون را معرفی کرد. لنز ۲۰۰- ۱۸ میلیمتر با دیافراگم ۶.۳- ۳.۵ با ۱۵ عدسی در ۱۳ گروه، لنز ۵۰-۱۷ میلیمتربا دیافراگم ۲.۸ ودارای ۱۶ عدسی در ۱۳ گروه، لنز ۳۰۰- ۷۰ میلیمتر با دیافراگم ۵.۶-۴ و۱۳ عدسی در ۹ گروه و دارای امکان عکاسی ماکرو. این سه لنز مناسب برای D40X,D40 و D60 هستند و فوکوس خودکار را روی این بدنه ها انجام می دهند