kodak_newlogo.gif


کداک مدل جدید صفحه حساس های خود را معرفی کرد. در این مدل که فعلا تنها برای دوربین های موبایل طراحی شده است به جای شمارش تعداد الکترون آزاد شده در اثر برخورد نور با سطح سیلیکون صفحه حساس با تغییر قطبی جریان فضای خالی هر فتودیود را محاسبه کرده و از این طریق به میزان شدت نور هر بخش می‌رسد. با استفاده از این روش بسیاری از Noiseها در داخل تصویر به وجود نمی آید. در این صفحه حساس تعدادی فیلتر شفاف(Transparent) نیز برای افزایش روشنایی رنگها به فیلترهای آبی، سبز و قرمز اضافه شده است.