fuji_finepixz10fd.gif


فوجی فیلم دو نرم افزار داخلی دوربین های Z10FD و Z100FD را ارائه کرد. این نرم افزارها سرعت پردازش اطلاعات را در زمان استفاده از کارت های xD افزایش می دهد. همچنین در دوربین Z10FD انتقال اطلاعات به کامپیوتر سریعتر می‌شود. در دوربین Z100FD با نصب این نرم افزار، تراز سفیدی تصویر در زیر آب بهبود پیدا می‌کند.