sigma1020.gif

سیگما دو لنز جدید خود برای دوربین های سه چهارم را معرفی کرد. لنز ۲۰-۱۰ میلیمتر با دیافراگم ۵.۶- ۴ با ۱۴ عدسی در ۱۰ گروه و وزن ۴۹۵ گرم و دهانه لنز ۷۷ میلیمتر است. این لنز دارای ۳ عدسی برای کاهش اعوجاج و ۳ عدسی کروی شکل است. لنز ۲۰۰-۷۰ میلیمتر APO با دیافراگم ۲.۸ با ۱۸ عدسی در ۱۵ گروه و وزن۱۳۸۵ گرم و دهانه لنز ۷۷ میلیمتر با امکان عکاسی ماکرو است. این لنز دارای ۲ عدسی کاهش اعوجاج و ۳ عدسی کروی شکل است. این دو لنز برای دوربین های پاناسونیک، اولیمپوس و لایکا طراحی شده است.