canon400D.gif


هر ماه گروه NDP ترتیب پرفروش ترین دوربین های DSLR آمریکا را بر اساس فروش به صورت Kit (همراه لنز) اعلام می کند. در ماه ژانویه ۲۰۰۸ پرفروش ترین دوربین ها به ترتیب عبارتند از: ۱- کانن ۴۰۰D با رزولوشن ۱۰.۱ MP و لنز ۵۵-۱۸ میلیمتر ۲- نیکون D40 با ۶.۱رزولوشن MP و لنز ۵۵-۱۸ میلیمتر ۳- کانن ۳۵۰D با رزولوشن ۸ MP و لنز ۵۵-۱۸ میلیمتر ۴- کانن ۴۰D با لنز ۱۳۵- ۲۸ میلیمتر ۵- نیکون D300 با رزولوشن ۱۲.۳ MP