اولیمپوس نرم افزار داخلی دوربین جدیدی برای دو لنز Zuiko خود ارائه کرد. این نرم افزار برای دو لنز ۴۲- ۱۴ میلیمتر و ۱۵۰- ۴۰ میلیمتر طراحی شده است تا فوکوس خودکار در حالت دید همزمان در دوربین تازه معرفی شده E-420 را بهبود بخشد.