سایت getty images  که یکی از سایت‌های معروف و حرفه‌ای برای خرید و فروش عکس در فضای اینترنت است قراردادی را با سایت flickr منعقد کرده است. سایت flicker سایت معروف و مردمی برای به نمایش گذاشتن عکس‌های مختلف مردم در فضای اینترنت و متعلق به شرکت Yahoo است. طبق این قرارداد عکس‌های قرار گرفته در سایت flickr که عکاس آن عکس تمایل خود را برای فروش عکس اعلام کرده باشد، در اختیار سایت getty images قرار می‌گیرد و در صورت فروش عکس توسط این سایت، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت فروش به عکاس داده می‌شود.
Jonathan Klein موسس و رئیس سایت getty images اعلام کرد این قرارداد که خرج زیادی برای سایت نداشته است، امکان دسترسی این سایت به مجموعه بزرگ عکس سایت flickr و استفاده از این عکس‌ها در تبلیغات را فراهم کرده است. این قرارداد علاقه یک سایت حرفه ای خرید و فروش عکس در استفاده از عکس های عکاسان غیر حرفه ای در سایت خود را نشان می‌دهد و همچنین نشانه ای از مردمی شدن سایت تخصصی عکاسی در دنیای اینترنت است. میزان دریافت سایت flickr از فروش هر عکس اعلام نشده است. سایت getty images هر عکس را بین ۲۹ تا ۲۰۰ هزار دلار به فروش می‌رساند.