شرکت کداک تولید کننده صفحه حساس های CCD نسل جدید محصولات خود برای دوربین‌های قطع متوسط و DSLR را در فتوکینا ارائه کرد. سه صفحه حساس این شرکت در سه دوربین S2 لایکا با ۳۷.۵ مگاپیکسل و سایز ۳۰×۴۵ میلیمتر، دوربین HY6-65 قطع متوسط سینار با ۳۴.۵ مگاپیکسل و سایز ۳۵×۴۶ میلیمتر و دوربین قطع متوسط H3DII-50 هاسلبلاد با ۵۰ مگاپیکسل و سایز ۳۶×۴۸ میلیمتر قرار گرفته‌اند. این شرکت با استفاده از سابقه دیرینه خود در زمینه تولید فیلم، صفحه حساس‌هایی با دامنه پویای گسترده و شناخت و ثبت دقیق رنگ در دوربین‌های قطع متوسط تولید کرده و توانسته بسیاری از شرکت‌های دوربین‌سازی برجسته دنیا را به قرار دادن صفحه حساس این شرکت بر روی بدنه خود، مجاب کند.