الیمپوس نرم افزار داخلی جدیدی برای پیشرفته‌ترین دوربین DSLR خود E-3 ارائه کرده است. این نرم افزار با نسخه ۱.۴ راندمان فوکوس خودکار دوربین را بهبود می‌بخشد. کاربران الیمپوس می‌توانند آخرین نرم افزارداخلی را توسط نرم افزارهای Olympus Master یا Olympus Studio دانلود و نصب کنند.