شرکت پنتاکس نرم افزار داخلی جدیدی برای دوربین K20D خود عرضه کرده است. نسخه ۱.۰۳ عملکرد سیستم کاهش لرزش دست دوربین را بهبود می‌بخشد. کاربران K20D می‌توانند این نسخه جدید را از سایت پنتاکس + دانلود و نصب کنند.