کانن یک فراخوان سرویس، برای دوربین‌های فشرده G10 خود صادر کرده است. این سرویس، مشکل ایجاد خطوط در تصاویر یک سری از دوربین‌های G10 را برطرف می‌کند. دوربین‌های مشکل دار را می‌توان با توجه به عدد سریال آنها شناسایی کرد، دوربین‌هایی که شماره‌های ۴ و ۵ عدد سریال آنها یکی از اعداد ۵۰،۵۱، ۵۲، ۵۳، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ باشند، شامل این فراخوان می‌شوند. این سرویس بر اساس اعلام شرکت کانن در تمام نمایند‌گی‌های خدمات پس از فروش کانن رایگان است.