کاسینا اعلام کرده است که مبدل‌های Voigtlander را برای اتصال لنزهای نشیمنگاه K و F با بدنه‌های دوربین استاندارد چهار سوم میکرو تولید کرده است. این مبدل‌ها برای لنزهای کارل زایس و Voigtlander با نشیمنگاه‌های F نیکون و K پنتاکس طراحی شده‌اند. این مبدل‌ها تنها یک اتصال مکانیکی بین لنز و بدنه ایجاد می‌کنند، بنابر این تنها لنزهایی که رینگ فوکوس دستی دارند قابل استفاده هستند.