پاناسونیک لنز جدیدی به نام LUMIX G 20mm / F1.7 ASPH را برای تکمیل آخرین دوربین میکرو چهار سوم این شرکت GF1، معرفی کرده است. این دوربین با میدان دید معادل ۴۰ م.م. دارای طولی به اندازه ۲۵.۵ م.م. است و تنها ۱۰۰ گرم وزن دارد. طراحی اپتیکی این لنز شامل ۷ المان در پنج گروه ، شامل دو المان آسپریکال برای به حداقل رساندن اعوجاج و انحراف‌های رنگی است.