شرکت پنتاکس نرم افزار داخلی دوربین Pentax K-7 را بروز کرده است. نسخه ۱.۰۲ یک عملکرد شارپنس دقیق را برای افزایش شارپنس تصاویر توسط کاربران به دوربین اضافه کرده است. در بعضی شرایط خاص عکاسی این دوربین کارایی و پایداری پردازش تصاویر دوربین را افزایش می‌دهد. این نرم افزار برای دانلود فوری در سایت پنتاکس + قرار داده شده است.