سونی نرم افزار داخلی جدیدی به شماره v1.10 برای دوربین‌های A380, A330  و A230 عرضه کرده است. این نرم افزار داخلی جدید برای هر سه دوربین وقتی حالت نور سنجی روی نورسنجی مرکزی یا نقطه‌ای تنظیم شده باشد، نورسنجی را روی سوژه فوکوس شده قفل می‌کند. این نرم افزار داخلی را می‌توان از سایت سونی + دانلود کرد.