پاناسونیک نرم افزار داخلی جدیدی برای دوربین DMC-GF1 و 5 لنز استاندارد چهار سوم میکروی خود عرضه کرده است. نرم افزار داخلی شماره v1.1 برای GF1  مشخصاتی نظیر فوکوس خودکار در حالت فیلمبرداری و عملکرد کمک فوکوس دستی را بهبود داده و ضمنا عملکرد تراز سفیدی خودکار را بهتر کرده است. ارتقاء نرم افزار لنزهای 14-45mm, 45-200mm, 14-140mm HD, 7-14mm  و 20mm pancake فوکوس خودکار در حالت فیلمبرداری را بهبود داده و پشتیبانی از فوکوس خودکار در حالت full HD را برای لنزهای 14-45mm  و 45-200mm اضافه کرده است. این نرم افزارها رامی‌توان از سایت پاناسونیک + دانلود کرد.