خبرنگاران و نمایندگان نشریه‌های‌تخصصی عکاسی می‌توانند با داشتن کارت مطبوعات از نمایشگاه فتوکینا بازدید‌کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. از متقاضیان تقاضا می‌شود، معرفی‌نامه معتبر خود را که از رسانه محل کار خویش دریافت‌کرده، به همراه اصل و فتوکپی کارت خبرنگاری معتبر به خانم رامین‌فر، نماینده نمایشگاه فتوکینا در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ارائه‌کنند.

 

DSCN2071.jpg


بدیهی‌است دارندگان این کارت می‌توانند از کلیه خدمات ویژه خبرنگاران در طول مدت برپایی نمایشگاه فتوکینا بهره‌مند شوند. دو مرکز مطبوعات در ورودی‌های شمالی و شرقی نمایشگاه واقع است و خدمات زیر را به خبرنگاران ارائه می‌کند:
– مجوز پارکینگ
– دریافت رایگان کاتالوگ نمایشگاه
– دریافت مستمر اطلاعات و اخبار جدید غرفه‌گذاران، خبرنامه و بسته‌های اطلاعاتی شرکت‌های غرفه‌گذار و برگزارکننده نمایشگاه
– استفاده از خدمات کامپیوتری، دسترسی به اینترنت
– امکان ورود به کلوپ خبری
– دریافت عکس‌های نمایشگاه فتوکینا به صورت رایگان
– اجازه ورود به رستوران ویژه خبرنگاران
– استفاده از فاکس، تلفن، فتوکپی، چاپ عکس
– استفاده از صندوق امانات