Visual Gallery 2008
این گالری یکی از نقاط عطف فتوکینا ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. گالری مذکور که در سالن شماره یک برگزار شد توانست ارتباطی تحسین برانگیز میان مستندسازی تصویری، photodesign و هنر عکاسی ایجاد‌کند. بازدیدکنندگان توانستند بار دیگر در محیطی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع فناوری‌های ارائه شده در فتوکینا و ابداعات حیرت‌آور را مشاهده‌کنند. طیف تصاویر به نمایش گذاشته شده از چهره‌های سرشناس این رشته مانندThomas Hoepker, Dennis Hopper, Bettina Flitner, Esther Haase, Mercedes Barros و استعدادهای جوانی که در مسابقه انجمن عکاسان آزاد BFF و کانن برنده شده‌اند را شامل می‌شود.