photo_08_028_020.jpg

موفق و بی‌مانند در سراسر جهان!
نمایشگاه فتوکینا محلی برای عرضه نوع‌آوری‌ها و گرایش‌های جدید، صحنه‌ای برای داد و ستدهای جهانی و ارتباطات در کل بخش‌های تصویرسازی است. امروزه تصاویر و فناوری‌های تصویری تعیین‌کننده کیفیت ارتباطات مدرن هستند و فناوری امروزی و آینده بدون آنها غیر قابل تصور است. نمایشگاه فتوکینا یکی از پیشروان جهانی است که در طیف گسترده‌ای کلیه موارد مربوط به رسانه‌های تصویری، فناوری تصویر، بازارهای تصویر را با تنوع زیاد برای مصرف‌کنندگان و افراد حرفه‌ای ارائه می‌کند. در چارچوب ساختاری که به روند تصویرسازی «Imaging-Workflow» توجه دارد موضوعاتی از قبیل «تصویربرداری» تا «حفظ تصویر» و«پردازش تصویر» تا موضوعاتی مانند «انتقال تصویر» و«نمایش تصویر» به صورت واضح و منطقی برای شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.