فتوکینا، نامی آشنا برای فعالان صنعت عکاسی از سراسر جهان، رویدادی است که هر دو سال یکبار در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود. این نمایشگاه تخصصی که از محبوبیت خاصی نزد دست اندرکاران این صنعت برخوردار است را می‌توان فستیوال عکاسی جهان نامگذاری کرد. در این نمایشگاه نه تنها متخصصین، بلکه عموم بازدیدکنندگان با تازه های این صنعت که شامل انواع دوربین عکاسی و فیلمبرداری، تجهیزات عکاسی است آشنا می‌شوند.
محور اصلی نمایشگاه فتوکینا، ارتباطات تصویری است. در اینجا ارتباط تنگاتنگ تکنولوژی اطلاعات، ارتباطات و عکاسی به طرز باشکوهی مشاهده می شود. سالن‌های مرکز نمایشگاه‌های کلن بنا به موضوع از یکدیگر تفکیک شده و در هر سالن تازه‌های عکاسی، پردازش و نگهداری عکس، انتشار عکس و لوازم و تجهیزات عکاسی به طور جداگانه و هماهنگ با یکدیگر عرضه می شوند.