از دوازدهم تا بیستم آذر چهارمین نمایشگاه انفرادی امیر حسامی‌نژاد با عنوان «آستان عشق» در نگارستان اشراق قم برگزار می‌شود.
در این نمایشگاه که با همکاری مرکز فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی قم برپا شده ۳۱ عکس از بارگاه امیرالمومنین علی (ع)  ارایه ‌شده است.
نگارستان اشراق قم خیابان شهدا (صفاییه)