890424_1.jpg

 از روز جمعه بیست و پنجم تیر ۸۹ نمایشگاه چیدمان عکس‌های فرهاد بهرام با همکاری پانزده عکاس از سایر کشورها در گالری فروهر افتتاح می‌شود.
افتتاح ۲۵ تیر  از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نمایشگاه تا ۱۱ مرداد از ساعت ۱۲ تا ۲۰ آدینه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰- نگارخانه سه شنبه ها تعطیل است.
گالری فروهر، بلوار آفریقا (جردن)، نبش بلوار گلستان، پلاک ۲

یادداشت هنرمند درباره نمایشگاه
"هدف جهانی هنر" هم سویی زمینه‌های اجتماعی با هنر موضوعی ست که همواره مورد توجه اندیشگران و ناقدان ادبی و فلسفی هنر بوده است. اوج این توجه در قرن نوزدهم بود، جایی که جدل‌های فکری بسیاری درباره ارتباط زبانی هنر – یا به قول رومن یاکوبسن «کارکرد ارجاعی هنر» – موضوع اصلی محافل ادبی و هنری قرار گرفت.
این ارتباط با زمینه‌های اجتماعی، صرف نظر از تمام بحث و جدل‌های بی‌پایان درباره کلیت بیانگری هنر، تأثیرگذارترین وجه خود را نه در کلیت، که اتفاقاً در بیان جزئی خود خواهد یافت. منظورم از بیان جزئی، لحظات حساسی است که هنر در یک بستر خاص اجتماعی جلوه می‌کند، که این لحظه حساس البته قابل تعمیم به تمام لحظات تاریخ نخواهد بود. در این زمان دیگر مهم نیست که شما هنرمند هستید یا مخاطب، و یا حتی فراتر از آن مهم نیست که مخاطب خاص هنر هستید و یا به طور عام، خارج از چهارچوب مخاطبین مستقیم هنر قرار دارید، در آن لحظه هنر بر آگاهی تمام افراد آن جامعه تأثیر خواهد گذاشت و به آنها گوشزد خواهد کرد که در چه بستری زندگی می‌کنند.
یکی از مثال‌های بارز در این زمینه، تأویلی متفاوت از انقلاب فرانسه است که به گفته هگل آدم‌ها را متوجه کرد که در تاریخ زندگی می‌کنند و یا به نظر کانت، آگاهی صدها هزار انسانی را که حتی در آن شرکت مستقیم نداشتند، دگرگون کرده بود.
و این در حقیقت تأویلی ست از قابلیت هنر، و بیان دیگری ست از آنچه هگل «روح دوران» یا Zeitgeist می‌نامید.
هدف ما از تشکیل این گروه نیز تجربه همین واقعیت بود. تجربه‌ای فراتر از نقل قول‌ها و تئوری‌ها. تجربه‌ای بر این اساس که آیا در دنیای امروز و با توجه به گسترش آگاهی و نزدیک تر شدن زمینه‌های اجتماعی، میتوان تأثیر هنر را فرا تر از محدوده خاص مخاطبانش در نظر گرفت؟ آیا هنر می تواند تفاوت های بارز در این زمینه اجتماعی را – که متأثر از زبان و فرهنگ جوامع است- در نوردیده و دامنه تأثیر خود را تا محدوده آگاهی افرادی از جامعه که به طور کامل خارج از حیطه مخاطبان هنر قرار دارند ، گسترش دهد؟
این گروه فعالیت‌های خود را تحت عنوان Global Mission of Art و با همکاری ۱۶ عکاس از کشورهای مختلف – با زبان و فرهنگی متفاوت – آغاز کرده و در نظر دارد با برگزاری فعالیت های مختلف هنری اعم از نمایشگاه، چاپ کتاب، برگزاری نشست‌های مختلف و برقراری کارگاه‌های آموزشی در سراسر دنیا، و اختصاص دادن عواید این فعالیت‌ها به یک اتفاق مثبت اجتماعی، تأثیر آن را در سطح جامعه و همچنین گستره مخاطبان منتفع از این فعالیت‌ها ارزیابی کند.
در همین راستا به عنوان اولین پروژه تصمیم گرفتیم تا نمایشگاه عکسی را از آثار اعضای این گروه در ایران برگزار کرده و عواید آن را به یکی از شناخته شده‌ترین مؤسسات خیریه در ایران، جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اختصاص دهیم.
با عنایت به آنچه گفته شد، باید توجه داشت که هدف ما فراتر از سازماندهی یک فعالیت خیریه است؛ ما به دنبال بسط هنر در حوزه هایی از جامعه هستیم که امکان ارتباط مستقیم با هنر را نداشته اند
از دید ما هنر بدون شک همانند دین و فلسفه، ارزش شناختی و عقلانی دارد و روشنگر ماهیت نسبت انسان با طبیعت و دیگران است. هنر زمانی به تأثیرگذارترین وجه خود می‌رسد که محرک اندیشیدن در تمام سطوح جامعه باشد، چرا که به قول هگل: «در پدیدارشناسی روح، آدمی آنجا آزاد دانسته شده است که بیاندیشد».
و بالاخره ضروری می‌دانم از تمام دوستانی که در برپایی این نمایشگاه به ما یاری رساندند تشکر کنم؛ بویژه از هلاله خدامی که بدون کمک‌های او برپایی این نمایشگاه ممکن نبود، و همچنین بهاره احمدی که تمام تجربه‌های عکاسی‌ام را به او مدیونم.

فرهاد بهرام
هفدهم تیر ۸۹