911013

جمعه، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۱ نمایشگاه عکس‌ مهدی عبدالکریمی با عنوان «نَش» در گالری محسن افتتاح می‌شود.
در این نمایشگاه ۱۶ عکس به نمایش درخواهد آمد.

در مقدمه نمایشگاه به قلم عکاس آمده است:
 «بر این باورم که جهان در تصاویر به واسطه اتکایش به قدرت تفکر، همواره سُست و شکننده بوده است. گویی به واسطه ثبت تصاویر، به نابودی نه آنچه که ثبت می‌گردد بلکه باقی جهان می‌پردازیم. این شکنندگی منجر به ایجاد سیری از تأویلات در مفاهیم سازنده جهان تصویری شده است که چیزی جز یک اشاره از موضوع اولیه باقی نمی‌گذارد.
در چنین حالتی، گویی به صحنه‌هایی می‌نگریم که حقیقت خود را از نگاه ما می‌گیرند و نه از ماهیت وجودیشان.
این پدیده منجر به خلق تصاویری می‌شود که در لحظه، هم واقع گرایانه و هم فرا واقعی‌اند. همچون سایه‌هایی که برای لحظه‌ای به وجود می‌آیند و سپس نابود شده و دوباره متولد می‌شوند.
این مجموعه، بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ عکاسی شده است.»
مهدی عبدالکریمی متولد ۱۳۶۵ تهران است. در دانشگاه آزاد تهران گرافیک خوانده و «نَش» اولین نمایشگاه انفرادی اوست. پیش از این عکس‌هایش در پنج نمایشگاه گروهی به نمایش در آمده است.
نمایشگاه تا ۲۰ دی‌ از ساعت ۱۶ تا ۲۱ ادامه دارد.
گالری محسن، بزرگراه مدرس (شمال)، خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲

نَش: جائی که بر آن آفتاب نتابد.