911104
 

شنبه هفتم بهمن ۹۱ نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «گزاره‌های نامنطقی» با انتخاب و نمایشگاه‌گردانی «علیرضا میرزایی» در گالری گرمساری بندرعباس افتتاح می‌‌شود.
این نمایشگاه متشکل از آثار ۴ عکاس، رومین محتشم، زهرا درویشیان، صمد قربان‌زاده و علیرضا میرزایی است، که از هر یک از این هنرمندان یک مجموعه عکس و با محوریت رویکردهای متفاوت در «عکاسی فاین‌آرت» ارائه شده است.
علیرضا میرزایی درباره این نمایشگاه می‌‌گوید:
«آنچه این ۴ مجموعه را کنار هم گرد آورده نه قرابت و نزدیکی موضوعات آن‌ها، که بیشتر رویکرد متنافر و بعضاً متناقض آن‌ها نسبت به ژانر «فاین‌آرت» می‌باشد. هرچند تمامی آن‌ها در یک نقطه به هم می‌رسند و آن نیست مگر تلاش در ایجاد رخنه‌ای کاری در «واقعیت نمادین شده». گرایش روزافزون به این ژانر ضرورت مطالعه و تعمق در شیوه‌ها و رفتارهای متفاوت و متکثر را طلب می‌کند. شاید دیدار و مرور این هم‌نشینی غریب و نامنطقی بتواند مخاطب را با نگاه‌ها و زاویه‌های گوناگون به آن آشنا کند.»
زمان: ۷ تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۱، از ساعت ۱۷ تا ۳۰.۲۰
گشایش: شنبه ۷ بهمن، ساعت۱۷
نشانی: بندرعباس، چهارراه آیت اله غفاری، فرهنگ سرای طوبی، گالری گرمساری