نمایشگاه عکسی از آثار ۷ هنرمند با عنوان «قبل بعد» از ۵ اسفند در بندرعباس برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه حسن بردال، حسن اکبرنژاد، عبدالحسین رضوانی، موسی محتشمی‌راد، بهنام ذاکری، مهدی مرادی‌زاده و مرتضی نیک‌نهاد هر کدام با یک اثر و با اندازهٔ ۱ ×۱.۵ متر حضور دارند. 

مرتضی نیک‌نهاد و بهنام ذاکری کیوریتوری این نمایشگاه را برعهده دارند. نیک‌نهاد دربارهٔ این نمایشگاه می‌گوید: 

  «این نمایشگاه با ارائه آثار هفت عکاس بر اساس یک مفهوم از قبل تعیین شده برپا می‌شود که هر کدام از این هنرمندان دیدگاه‌های خود را در قالب یک اثر به نمایش می‌گذارند. یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه ارائهٔ آثاری است که تنها برای موضوع همین نمایشگاه خلق شده و پیش از این در جایی ارائه نشده‌اند.» 
 
گشایش: سه‌شنبه ۵ اسفند سال جاری – ساعت ۱۸
نمایشگاه تا ۱۱ اسفندماه ۹۳ هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برقرار است. 
بندرعباس، خیابان آیت‌اله غفاری، فرهنگ‌سرای‌طوبی، گالری گرمساری