نمایشگاه عکس‌های لیدا ارزاقی با عنوان «زیبایی روزمره» از روز پنج‌شنبه ۶ خرداد ۹۵ در گالری الهه افتتاح می‌شود.

   در بیانیه‌ی این نمایشگاه آمده است: «تمدن بشری روزبه روز فضای غنی‌تر و مزدحم‌تری را برای زندگی فراهم می‌آورد و ما همواره زیر رگبار بی‌امانی از تصاویر، اشیا و مصنوعات خرد و کلانی هستیم که تمامی توجه ما را به خود معطوف کرده‌‌اند. همه‌ی این‌ها با زندگی مدرن و پرمشغله‌ی ما فرصتی برای توجه به پیرامون باقی نگذاشته و اطراف بیشتر ما را مملو از هیاهوی خاکستری رنگ کرده‌اند. من به جست‌و‌جوی فراموش شده‌ها و جامانده‌هایی هستم که تار و پود فرش گسترده‌ی شهرند، تا یادآور زیبایی‌های فراموش‌شده‌ای باشم که در آن غوطه وریم.»

گشایش: پنج‌شنبه ۶ خرداد – ساعت ۱۶ تا ۲۰
بازدید از نمایشگاه تا ۱۳ خرداد ۹۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد.
گالری روزهای چهارشنبه و تعطیلات رسمی دایر نیست.
گالری الهه: خیابان آفریقا، انتهای خیابان گلفام، کوچه نازنین، بن‌بست امینی، پلاک ۳