نمایشگاه گروهی عکس و ویدئو با عنوان «دَم» از عصر جمعه ۲۱ خرداد ۹۵ در شعبه دوم گالری راه ابریشم افتتاح خواهد شد.

   سمیرا داورفرا، سالومه سوزنچی، شقایق سیروس، فرزین فروتن و سحر مختاری هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند. ایده‌ی اصلی نمایشگاه «دَم» نیز بر‌اساس جستجوی تصاویر روزمره‌ی منتشر شده در فضای مجازی و انتخاب تصادفی یکی از آنها بوده است.

   حمیدرضا کرمی در بیانیه‌ی این نمایشگاه می‌نویسد: «فرزین فروتن، سمیرا داورفرا، سالومه سوزنچی، سحر مختاری و شقایق سیروس در آثارشان، تصویری امروزی از هراسی دیرپا را به نمایش می‌گذارند. آنچه برخوردی اتفاقی با تصویری پیش‌پا‌افتاده در سیلان سرگیجه‌آور تصاویر در فضای مجازی می‌نموده، بدل به نقطهی عزیمتی در تکاپوی هنرمندانه‌ی آنها برای تجسم احساس‌ ناشی از مواجهه با این نقشِ درد و رنج بشری می‌شود. عکس بی‌نام‌ ونشانی به ‌جا مانده از اتاق‌های گاز اردوگاه داخائو که در نگاه اول به تصویری از خطوطِ در‌هم‌تنیده – یادآور نقش‌اندازی‌های انتزاعی – می‌ماند، حقیقت هراس‌آورِ واپسین تلاش‌های انسان‌هایی برای بقاء با چنگ انداختن بر دیوارهای دودگرفتهی سلول‌های مرگ نازی‌ها را برملا می‌کند. آثار هر یک از این هنرمندان، بازتاب تصویرِ درونی‌شدۀ واگوییِ این حقیقت است؛ حاصل تأمل شخصیِ هر یک از آنها و در عین حال، نتیجهی هم‌رأییِ و اشتراک دیدگاه‌شان، که به نوبهی خود، اهمیت سازوکار منتهی به خلق آثار و سیرِ تکوین درونمایهی نمایش در قالب کاری گروهی و مشترک را هم به مثابهی کیفیتی چشمگیر و معاصر برجسته می‌سازد. به این ترتیب، برآیند کوشش آنها در گستره‌ای از مضمون‌پردازیِ صریح و اشارات مستقیم تا برداشت‌های کاملاً شخصی و دلالت‌های ضمنی، جلوه می‌کند. به رغم این، آنچه در کانون توجه هر یک می‌ماند یادآوریِ وحشتِ سبعیتی لگام‌گسیخته و ناانسانی‌ است، که در بلوغ عقلانیِ دنیای مدرن در مقابل چشمان خواب‌زدهی جهان روا داشته می‌شود. اثر هنری به مثابه یاد-داشتی به قصد بیدار کردن و بیدار ماندن، هر چند هنوز جهان در اسارت تعصب می‌تواند شاهد خاموش قساوت‌هایی از این دست باشد، چنانکه هست.»

گشایش: جمعه ۲۱ خرداد – ساعت ۱۶ تا ۲۰
نمایشگاه تا ۳۱ خرداد ۹۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.
گالری روزهای شنبه تعطیل است.
گالری راه ابریشم: تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان وصال و قدس، شماره ۲۱۰،ساختمان تکنوآجر، طبقه ۴