نمایشگاه «چهل: رساله‌‌ای در باب سلوک زمینی» با آثاری از مهرداد افسری روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در گالری محسن افتتاح خواهد شد.

 

در بیانیه‌ی این نمایشگاه به نقل از شیخ اشراق، سهروردی در رساله‌ی «فی حالت الطفولیه» آمده است:

   «اولِ این دو خطِ آخر نقطه است، آنجا مسافت نیست، و میان آخرِ هر دو خط یک گَز مسافت بُوَد. اکنون، اگر این دو خط که تا زمین کشیدی تا فلک بکشی، میان آن دو خط تا آنجایی که شکل آفتاب است دو گَز بُود و مسافتِ شکلِ آفتاب چهار گَز نهادیم. پس دو گَز جرم آفتاب از این دو خط بیرون باشد: یک گز از جانب راست یک گز از جانب چپ. اگر خود به جایِ یک گز یک ذره بُود که با زیرِ سرِ نقطهٔ اول که به ماه تعلق می‌دارد از هر دو طرف نور به هم پیوسته شود و سایهٔ زمین اینک شب باشد، چندان است که می‌انِ این دو خطِ آخر از زمین تا نقطهٔ باقی، همه به نور آفتاب روشن است.»   همانطور که از بیانیه‌ی نمایشگاه بر می‌آید، ایده‌ی نمایشگاه «چهل: رساله‌‌ای در باب سلوک زمینی» بر پایه‌ی فلسفه‌ی سهروردی و حکمت اشراق شکل گرفته و در مجموع شامل چهل عکس است که در کتابی با همین عنوان چاپ شده و در روز افتتاحیه  از آن رونمایی خواهد شد.

افتتاحیه: جمعه اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱
بازدید تا ۱۱ خرداد همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ _ گالری روزهای  پنج‌شنبه‌ها تعطیل است.
آدرس گالری محسن: ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار می‌نای شرقی، پلاک۴۲
شماره تماس: ۲۲۲۵۵۳۵۴