روز جمعه ۲۹ تیرماه تازه‌ترین نمایشگاه عکس و چیدمان آریا تابندهپور با عنوان «اختلال، اعوجاج، ارتباط» در گالری محسن افتتاح خواهد شد.

آریا تابندهپور در مجموعه‌ی اخیر خود «اختلال، اعوجاج، ارتباط» آن لایه‌های زیرین عکس و بخش کنترل‌ناپذیر تکنولوژی را به روی صفحه‌ی بازی می‌آورد.

در بخشی از متن منتشر شده درباره‌ی این نمایشگاه آمده:
مفاهیم پوسیدگی، ناتوانی، ضعف و از کار افتادگی در مجموعه‌های اخیرآریا تابندهپور نوعی برخورد شخصی با امر زیبا است. او نه در پی بازتولید «چیز زیبا» که در پی به چالش کشیدن و حتی رد آن است: بدن‌هایی رو به زوال، طبیعتی رو به ویرانی و بیراهگی احساسات. در مجموعه‌های پیشین «پوست، گوشت، استخوان» و «انسان، حیوان، درخت» مرز می‌شکند و ارتباط به نزدیک‌ترین حد خود می‌رسد: از پوست می‌گذرد، به گوشت می‌رسد واستخوان. در آن مجموعه‌ها انسان و محیط زندگی‌اش در هم تنیده می‌شوند. عموماً انسان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند: دوست‌(ها). در این‌ مجموعه اما حذف شده‌اند: آنها.

در مجموعه‌ی «اختلال» شاهد عکس‌هایی هستیم که به توصیف نتیجه‌ی موقعیتی به‌خطارفته می‌پردازد. کلمه‌ای که برای توصیف این موقعیت به خطا رفته استفاده می‌شود گلیچ نام دارد: ناتوانی تصویر در بازخوانی خود. این دسته از تصاویری که هنرمند دست­کاری می‌کند، مجموعه‌ای از مصنوعات دیجیتال‌اند که در راستای شبیه‌سازی با جنبه‌های بصری گلیچ واقعی در ۳۶۵ کلایدوسکوپ قرار گرفته‌شده‌اند. در مجموعه‌ی «اختلال» انتقال معنی به شکلی پویا صورت می‌گیرد. در اینجا پروسه یا پردازش پیش‌تر بر سر تصویر آمده است.

مجموعه‌ی «اعوجاج» از دو بخش تصویری و مکانیکی تشکیل شده است: یکی دستگاه‌هایی که پیش از از کارافتادگی بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر بوده‌اند و دیگری تصاویری که در آن کد تصویر، جایگزین مولفه‌های بصری‌ تصویر شده است. هر دو بخش ـ تصویری و مکانیکی ـ عیان کردن لایه‌های زیرین و نادیدنی از نوعی ارتباطند. در مجموعه‌ی اعوجاج انتقال معنی به شکلی پویا صورت می‌گیرد. در اینجا پروسه یا پردازش یک‌بار پیش‌تر بر سر تصویر آمده و بار دیگر در حین نمایش بر سر تصویر می‌آید.

در مجموعه‌ی «ارتباط» روند اندکی تغییر می‌کند. تصویر کلی با حفظ ماهیت خود در قاب‌های کوچک تلفن همراه تقسیم می‌شود. هر جز حاوی اطلاعاتی از آن کل است و کل منعکس کننده‌ی اطلاعاتی از جز. این مجموعه جزییات و کلیت تصویر را در قالب قاب‌ تلفن‌های هوشمندی به نمایش می‌گذارد که دیگر هوشمند نیستند.
در مجموعه‌ ارتباط انتقال معنی به شکلی ایستا صورت می‌گیرد. در اینجا پایانِ امر پردازش؛ پایان کارکرد دستگاه؛ پایان طبیعت است.

 

گشایش: جمعه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱
بازدید: همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ (گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.)
نمایشگاه تا ۱۷ مردادماه ادامه دارد.
گالری محسن: ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک۴۲