روز پنجشنبه ۱۹ مهرماه نمایشگاه عکس‌هایی از جنگ ایران و عراق متعلق به آرشیو ارتش جمهوری اسلامی در نگارخانه‌ی آیه‌ دانشگاه سوره به نمایش عمومی در خواهد آمد.

بازخوانی عکس‌های جنگ از آرشیو ارتش را کانون عکس دانشگاه سوره با همکاری ارتش برگزار می‌کند و انتخاب تصاویر این نمایشگاه زیر نظر صیاد نبوی صورت گرفته است.

صیاد نبوی در توضیح این بازخوانی نوشته است:
«یکی از وجوه ماندگار جنگ، عکس‌های به جامانده از آن است که برخلاف خود جنگ، که در یک برهه‌ی زمانی و مکانی خاص محدود است و تمام می‌شود، در طول زمان و مکان امتداد می‌یابد. در اغلب موارد، این عکس‌ها در دوره‌ی بعد از اتمام جنگ می‌توانند معنایی متفاوت با آن دوره‌ای که عکاسی شده‌اند، داشته باشند.

با پذیرش این فرضِ بنیادین که عکاسی، حاصل رابطه‌ای است که از نظر فرهنگی تعین یافته است، آنگاه دیگر نمی‌توان یک معنای ذاتی را به تصویرعکاسی نسبت داد. عکاسی به خودی خود هویتی ندارد و حتی مقاصد عکاس نیز معنای عکس را تعیین نمی‌کنند؛ این عکس است که مسیر خود را طی خواهد کرد و همواره بازتعریف خواهد شد.

باوجوداینکه در سال‌های اخیر کتاب‌ها‌ و آلبوم‌های مختلفی از عکس‌های جنگ منتشر شده اما همچنان عکس‌های نادیده از جنگ زیاد است و این نمایشگاه مروری بر برخی از این عکس‌هاست که از آرشیو ارتش انتخاب شده‌اند. اگرچه عکاسی به ما کمک می‌کند تا عناصر فرهنگی‌ای را ببینیم ‌که بدون‌ عکاسی احتمالاً دیدن آن‌ها را از دست می‌دادیم؛ اما درمقابل عکاسی می‌تواند با گرفتن و ارائه‌ی عناصری که با کلیشه‌ها و پیش‌فرض‌های ذهنی خاصی متناسب است، به تکرار تعصبات درباره‌ی فرهنگ‌ها بیانجامد.

در انتخاب تصاویر، علیرغم محدودیت‌های کمّی آرشیوی که از آن استفاده شده، همواره تلاش بر این بوده است که برخلاف عکس‌هایی که شاهد الگوهایی تکرار شونده هستیم، تصاویری متفاوت و به دور از کلیشه‌سازی‌ها و گرایش‌های ایدئولوژیک و به دور از پیش فرض‌های مرسوم انتخاب و نشان داده شود.»

گشایش: پنجشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۱۰ صبح
بازدید: ۲۰ تا ۲۴ مهرماه، همه روزه به جز جمعه‌، از ساعت ۹ الی ۱۶
نگارخانه‌ی آیه‌: خیابان آزادی، بین خوش و آذربایجان، نبش کوچه‌ی کامیاران، دانشگاه سوره، نگارخانه‌ی آیه