نمایش عکس‌های پرستو ابن‌علی با عنوان «ضد منظره» روز جمعه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ در گالری پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱ گشایش می‌یابد.

در معرفی این نمایشگاه آمده است:

«منظره برای من بستری است که مفاهیمی همچون فرهنگ، معماری و اقتصاد را در آن جستوجو می‌کنم. در این مجموعه، پیشروی شهر –تهران– و پس‌روی طبیعت دو سر متقابل مناظر من هستند؛ آنجا که شهر به‌جلو می‌تازد و طبیعت به‌عقب رانده می‌شود.

خراش‌ها با الهام از مجموعه‌ی «باطله‌ها»ی توماس بارو ایجاد شده است.
مخدوش‌کردن سطح عکس، من را مانند ناظری مستأصل در برابر این دگرگونی قرار می‌دهد.»

این نمایشگاه تا ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه «ضد منظره» پرستو ابن علی
۱۸ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
ساعات بازدید: ۱۶ تا ۲۰ (افتتاحیه: جمعه ۱۸ شهریور ساعت ۱۶)
نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان‌زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه‌ی هجدهم، شماره‌ی ۲۵
تلفن: ۰۲۱۸۸۸۳۱۳۸۳
گالری شنبه‌ها تعطیل است.